ADR – vejtransport af farligt gods under frimængde

Derfor skal du tilmelde dig…

ADR kursus henvender sig til personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej. Personer skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods.

På kurset lærer du bl.a.:

  • Hvad er farligt gods?
  • Dansk og EU lovgivning
  • Ansvarsfordeling og -roller
  • Beregning af frimængde og sikkerhedsdatabladet
  • Korrekt af- og pålæsning herunder stuvning og sammenlæsning
  • Transportdokumenter
  • Respons ved uheld og hændelser med farligt gods
  • Sikring af farligt gods herunder højrisikogods

Opbygning

Kurset tager udgangspunkt i ”EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2019 og som er implementeret i dansk ret via bekendtgørelse
nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods med efterfølgende ændringer.

Der udstedes certifikat efter prøve med tilfredsstillende resultat.

Aktuelle ADR kurser

Ingen aktuelle datoer