ADR – vejtransport af farligt gods under frimængde

Derfor skal du tilmelde dig…

ADR kursus henvender sig til personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej. Personer skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods.

På kurset lærer du bl.a.:

  • Hvad er farligt gods?
  • Dansk og EU lovgivning
  • Ansvarsfordeling og -roller
  • Beregning af frimængde og sikkerhedsdatabladet
  • Korrekt af- og pålæsning herunder stuvning og sammenlæsning
  • Transportdokumenter
  • Respons ved uheld og hændelser med farligt gods
  • Sikring af farligt gods herunder højrisikogods

Opbygning

Kurset tager udgangspunkt i ”EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2019 og som er implementeret i dansk ret via bekendtgørelse
nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods med efterfølgende ændringer.

Der udstedes certifikat efter prøve med tilfredsstillende resultat.

Aktuelle ADR kurser

24/5 2024 – kl. 9.30-14.00