VE installatør

Derfor skal du tilmelde dig…

Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper.

På uddannelsen lærer du bl.a.:

  • Varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper
  • Bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme)
  • Bygningens klimaskærm
  • Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer
  • Miljø, sikkerhed og myndighedskrav
  • Korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem

Opbygning

Undervisningen på modulet tager udgangspunkt i praksis og er tilrettelagt, så du kan passe dit arbejde ved siden af. Der er 4 undervisningsdage på modulet samt en prøvedag.

Aktuelle VE-installatør uddannelser

Uddannelsen afholdes over seks uger. Dvs. en dag om ugen i fire uger. Fri i femte uge og eksamen i sjette uge

Ingen aktuelle datoer