EE Akademi

EE Akademi er et teknisk akademi, der udbyder uddannelser, løsninger og services der svarer på myndighedskrav og branchens efterspørgsel på kompetenceudvikling. Det har vi gjort siden 2013. Vi udbyder således kurser og uddannelser med offentlige godkendelser, såsom akademiuddannelser og diplomuddannelser, og dels med EE-Akademis egne godkendelser gennem relevante myndigheder.

Hos EE Akademi bygger vi på vores mange års erfaringer og tæt samarbejde med branchen, derfor har vi den fornødne erfaring til at udvikle løsninger der  hjælper vores kunder i deres hverdag.

Værdier

EE-Akademi orienter vi os efter tre værdier: kvalitet, integritet og bæredygtighed. Det betyder at alle de løsninger og udbud vi designer skal svare til de forventninger vores omverden har til os, at vi kan stå på mål for og holde det vi lover og at vi tager et aktivt ansvar i den grønne omstilling.

  • Kvalitet
    For EE-Akademi handler kvalitet om forventninger. Når vi siger kvalitet, så betyder det at vores løsninger og vores kunders forventninger skal stemme overens. Vores løsninger svarer til hver en tid på myndighedernes krav om certificering og dokumentation. Derfor evaluerer vi løbende vores uddannelsesaktiviteter, så vi kan forholde os til hvordan vi kan sikre relevans og teorien i undervisningen, men også kursisternes læring, udbytte og oplevelse.
  • Integritet
    Hos EE-Akademi handler integritet om sammenhængen mellem det vi gør, vores værdier, forventninger og resultater. Vi tror på at integritet er nødvendigt for at kunne skabe tillidsfulde relationer mellem mennesker og i samarbejder. Det er en værdi der gør at vi kan regne med hinanden og at vi tør at gå nye veje sammen.
  • Bæredygtighed
    Med mange år i energibranchen, som leverandør af energiløsninger til private og til erhvervslivet, ved vi så godt som nogen, at vi nationalt, såvel som internationalt, må forholde os til en verden hvor klima og økonomi i meget høj grad er afhængigt af at vi bruger bæredygtige løsninger, som understøtter en grøn omstilling. Det kræver at vi alle tager et aktivt ansvar. Det gør EE-Akademi når vi samarbejder med branchen om uddannelser og kompetenceløft der sikrer at vi sammen bidrager til en grøn omstilling og grøn vækst i Danmark.